Arbetstider i andra länder

Hur mycket vi arbetar är en av de faktorer som har störst påverkat på våra liv. Arbetstiden är dels relaterad till vår inkomst men också till hur stora möjligheter vi har att utöva fritidsintressen och umgås med vänner och familj. Antalet arbetstimmar är ofta reglerat, i ett land finns det alltså lagar som bestämmer vad som är en normal arbetsvecka och vad som räknas som övertid. Men lagarna ser olika ut i olika länder och på många håll är det helt oreglerat. Hur långa arbetstider vanliga människor har varierar alltså från land till land.

Bedöm den faktiska årsarbetstiden

För att kunna se att det är stor skillnad mellan länder i fråga om arbetstid är det bra att titta på det faktiska antalet arbetstimmar under ett helt år. Ser man till arbetstimmar per vecka måste man även väga in att olika länder har olika antal helgdagar, det är alltså ett svårare sätt att räkna på. Sverige ligger ganska nära mitten internationellt sett när det gäller årsarbetstimmar, 1600 timmar är vårt snitt. I USA arbetar man betydligt mer, omkring 2000 timmar. Norge och Holland hör till de länder där man har det kortaste snittet när det gäller faktisk arbetstid per år.

En het politisk fråga

I flera länder går nu partier till val med kortare arbetstid som en av sina huvudfrågor. I Frankrike till exempel är införande av en 35-timmars arbetsvecka på den politiska agendan i de rödgröna blocket. I vissa länder arbetar människor så hårt att många faktiskt dör av det. Japan är känt för detta. Där är ofta företaget man jobbar på en viktigare institution i livet än regeringen och familjen. I Västeuropa är 40-timmars arbetsvecka väldigt vanligt och argument för att sänka arbetstiden är att vi i framtiden inte kommer att behöva jobba lika mycket då allt fler arbetsuppgifter automatiseras. Kortare arbetstid innebär också bättre hälsa.