Den svenska sextimmarsdagen i utländska medier

Alla som använder sig av ens ett uns källkritik vet att man måste ta saker man läser på internet med en (ibland kraftig) nypa salt, och det gäller även sådant man läser i seriösa media. Den möjlighet att snabbt dela vidare nyheter och lägga till sina egna kommentarer som internet erbjuder gör att fakta lätt kan förvridas, överdrivas eller på andra sätt förvanskas, vilket kan göra att det slutgiltiga meddelandet, precis som i viskleken, är långt ifrån det ursprungliga. Så har fallet bland annat varit när det gäller Sverige och sex timmars arbetsdag.

Det hela började sannolikt med en artikel i tidningen Fast company, som skrev om ”Varför Sverige ställer om till sex timmars arbetsdag”. I artikeln står bland annat att läsa att sex timmars arbetsdag håller på att bli vanligt förekommande i Sverige, varpå en kort intervju med en vd för ett appföretag i Sverige som har infört sex timmars arbetsdag följer. Denna nyhet plockades upp av en rad andra utländska medier, bland annat i Vietnam, Spanien, Frankrike, Rumänien, Tyskland, Grekland, Nederländerna och Turkiet. Också stora nyhetstidningar som Fortune och den kanadensiska Global News skrev om den svenska sextimmarsdagen. Det enda problemet är att medierna någonstans på vägen har förändrat nyheten från att handla om att allt fler svenska företag inför sex timmars arbetsdag till att Sverige som land håller på att införa eller redan har infört sex timmars arbetsdag – vilket alla som bor och arbetar i Sverige vet inte är sant.office-581131_960_720

Det som däremot är sant är att många svenska företag har tagit steget och infört sex timmars arbetsdag. Det är allt från konsultbolag och äldreboenden till det tidigare nämnda appföretaget och telekomföretag. Sex timmars arbetsdag förekommer med andra ord i flera olika branscher, och de företag som har infört den kortare arbetsdagen vittnar om fördelar som att de kan rekrytera bättre personal – eftersom det är attraktivt med kortare arbetsdag får de fler ansökningar, och kan välja de allra bästa.

Än så länge arbetar nog dock de flesta svenskar på arbetsplatser som fortfarande har åtta timmars arbetsdag, vilket gör de utländska mediernas nyhetsrapportering allt annat än sanningsenlig. Om du själv skulle behöva mer ledig tid, men inte har sex timmars arbetsdag och inte har något sätt att finansiera den, kan ett snabblån vara en kortsiktig lösning. Du kan låna pengar snabbt och säkert på Snabbfinans.se.