Fördelar med kortare arbetstid

I det läge som Sverige och Europa befinner sig nu, med hög arbetslöshet och en ekonomisk kris, borde alla lösningar som leder till fler arbeten vara välkomna, särskilt med tanke på hur viktig jobbfrågan var för politikerna i det senaste valet. Därför kan det tyckas konstigt att man inte direkt har antagit förslaget om kortare arbetsdag, från 8 timmar till 6 timmar.

Faktumet vi står inför idag är att behovet av arbete har minskat stadigt sedan den industriella revolutionen. I Sverige har man särskilt sett att antalet arbetstimmar har minskat sedan 1970-talet, som en följd av mer effektiv produktion. Den logiska följden av detta skulle vara att minska antalet timmar en anställd arbetar på en dag. Inom vården och andra serviceyrken har dock behovet av arbete inte minskat på samma sätt. Inom dessa sektorer skulle därför en minskad arbetsdag leda till behovet av fler anställda, vilket skulle skapa nya jobbtillfällen.Fördelar med 1

En sextimmars arbetsdag skulle också medföra en rad andra fördelar, som skulle kunna göra att investeringen i flera anställda lönar sig. En undersökning som gjorts av Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet visar att vi mår bättre och klarar vårt jobb bättre när vi arbetar sextimmarsdagar, jämfört med åttatimmarsdagar. Ett exempel är personalen på Dalens sjukhem, som upplever att de har blivit mindre stressade, fått mer tid över till sina barn på fritiden, och fått bättre sömnvanor som en följd av att bara arbeta sex timmar. Detta har i sin tur lett till att de har ett bättre humör och bemöter sina patienter på ett bättre sätt på jobbet, vilket i slutänden gynnar arbetsgivaren.

På en personlig nivå kan en sextimmars arbetsdag göra att du får mer tid över till att till exempel planera födelsedagskalas, eller vänners svensexor och möhippor. Än så länge har vi dock fortfarande åttatimmars arbetsdag, och om du vill ha en enkel och rolig idé snabbt till en möhippa i Stockholm kan du gå in på Aventyrsbanan.se.

På Dalens sjukhem tror man att en sextimmars arbetsdag kan vara ett sätt att locka människor till att börja arbeta inom vården, en sektor som har haft brist på personal under en tid. Det är med andra ord bara en av de många potentiella fördelarna med kortare arbetstid.