Förkorta arbetstiden för hälsa och klimat

Med kortare arbetstid kan vi lättare nå klimatmålen, vilket kan ses i Naturvårdsverkets rapport vid namn ”Klimatomställningen och det goda livet”. Där kan man läsa att när arbetstiden förkortas med 1 procent så minskar varje hushålls växthusgasutsläpp och energianvändning med 0,8 procent. En arbetstidsförkortning med sex timmars arbetsdag skulle också leda till att vårt samhälle blev mer rättvist och mänskligt.

För att hålla koll på arbetstiden på jobbet går det att köpa tidssystem från www.frobergs.se där du hittar tidsregistreringssystem som låter dig rapportera in projekttid och arbetstid. Med ett stort sortiment av datorbaserade timsystem och personalliggare är det enkelt att hålla koll på personalens förkortade arbetstid.

Hälsofördelar med kortare arbetstid

Nu under coronapandemin har arbetslivet förändrats mycket för många anställda och egenföretagare. På grund av pandemin har de yrkesverksamma fått jobba färre timmar, vilket kan ha ingett stress för en del men också lett till fördelar. En upplevelse av mindre stress och mer fritid har lett till att arbetslivet har blivit mer hälsosamt.

När arbetsdagen kortas ner till till sex timmar är det också möjligt för medarbetarna att bli mer fokuserade och få mer gjort. Två timmar av utökad ledighet per dag ger möjlighet att lägga ner tid på träning, sociala aktiviteter och intressen, vilket stärker medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa. Med högre levnadsstandard och bättre hälsa är det lättare att prestera väl på jobbet.

Färre arbetade timmar bra för klimatet

Under de senaste decennierna har vi prioriterat att konsumera mer i stället för att jobba mindre, till skillnad från hur vi agerade under större delen av 1900-talet. Då införde vi arbetstidsförkortningar och sänkte pensionsåldern, och medellivslängden ökade. Men trots att vi nu är mycket rikare än tidigare anser riksdagen att vi inte kan göra arbetstiden kortare.

Idag lever vi i Sverige som att vi hade fyra jordklot till vårt förfogande vad gäller vår resursanvändning. Vi har mängder med prylar som vi knappt hinner använda eftersom vi måste jobba så mycket varje dag. Åtta timmars arbete plus resor till och från arbetet samt för barnfamiljer hämtningar och lämningar på skola och förskola lämnar inte mycket tid över till social samvaro eller fritidsintressen.

Högre löner orsakar högre klimatpåverkan. Enligt rapporten ”Extreme carbon inequality” från Oxfam är det världens rikaste tio procent som står bakom hälften av alla växthusgasutsläpp från individers konsumtion. Detta medan den halva av världen som består av den fattigaste befolkningen endast är ansvariga för tio procent av utsläppen. Med kortare arbetstid i stället för högre lön kan vi alltså lägga mindre pengar på överkonsumtion som flygresor, och mer tid på vår egen utveckling. Denna reform vore därmed positiv både för klimat, miljö och hälsa.