Gå ner i tid

Att få vardagen att gå ihop kan vara ett rent pussel för flerbarnsfamiljer. Det är föräldramöten, hämtning och lämning vid skola, dagis och träningar, läxor och matlagning som ska hinnas med utanför föräldrarnas arbetstid. Sociologen Jörgen Larsson menar att det bästa sättet att minska stressen på fritiden är att minska antalet timmar man tillbringar på arbetsplatsen. Han har nämligen genomfört studier där deltagarna är föräldrar, som visar att den faktorn som påverkar deras upplevelse av stress allra mest är långa arbetsveckor.

Någon som har gått ner i arbetstid för att minska vardagsstressen är Clas Edvardsson Berg. Han är ett undantag: 28 procent av alla kvinnor i Sverige arbetar deltid för att hinna vara mer tillsammans med sina barn, och medan bara 2 procent av männen gör det. Edvardsson Berg är en trebarnspappa som gick ner i tid under åtta år för att få vardagen att gå ihop och minska stressen. Det behöver inte vara en stor nedskärning av arbetstid – för Edvardsson Berg handlade det om 10 procents skillnad, ned till 90 procent – för att det ska få effekt.father-656734_1280

Några saker som man måste tänka på är dock att det inte är självklart att du kan gå ned i tid – det är något du måste komma överens om med din arbetsgivare. Ett bra alternativ, om det är möjligt, är att ta tjänstledigt den tid du inte ska arbeta. Då har du möjlighet att gå tillbaka till att arbeta 100 procent senare om du skulle vilja. När du går ner i tid kan det innebära att du får andra arbetsuppgifter som gör att din löneutveckling kommer att se annorlunda ut. Andra saker att fundera på inför framtiden är hur din pension påverkas av att du jobbar deltid.

Även om det alltså medför många positiva effekter för hälsan och umgänget att gå ner i tid, kan det skada plånboken genom att man får mindre i lön.