Minska smittspridning med kortare arbetstid

Coronapandemin har förändrat arbetslivet för många yrkesverksamma, framför allt de med kontorsarbeten. Många upplever mindre stress och jobbar färre timmar än innan pandemiutbrottet i början av 2020. Distansarbete har varit nödvändigt för att minska smittspridningen men har också, tillsammans med permitteringar och förkortad arbetstid, lett till ett mer hälsosamt arbetsliv.

Handhygien viktig åtgärd

Andra nödvändiga åtgärder både i hemmakontoret och på arbetsplatsen är att hålla social distans till andra människor och att undvika social kontakt med andra än de du bor med. Handhygien är ett annat enkelt och effektivt sätt att minska förekomsten av smitta. Att tvätta händerna ofta och att använda pappershanddukar istället för tyghanddukar efter handtvätt både hemma och på kontoret är rekommenderat. Att se till så att hemarbetsplatsen är utrustad på rätt sätt är viktigt för att trivas med den nya jobbverkligheten.

Pandemin ger mer hållbart arbetsliv

Men vad kan vi ta med oss för lärdomar till framtiden? Många vittnar om ett lugnare tempo där andra delar i livet prioriteras än arbete. Distansarbete och permitteringarna i våras erbjöd en möjlighet att uppleva hur en arbetstidsförkortning skulle kunna öka livskvaliteten. Redan innan pandemin var det många som ville jobba mindre för att ha mer tid med annat som är viktigt i livet. En förhoppning är att vissa av de förändringar arbetsgivarna varit tvungna att genomföra under pandemin ska kunna leva kvar även efteråt.

Det pandemin har lärt oss är inte bara vikten av god handhygien utan också att ett helt annat liv är möjligt. Ett liv där arbete tar mindre plats och familjeliv och hobbies prioriteras högre!