Nackdelar med kortare arbetstider

Det finns många argument för kortare arbetstider, till exempel personal som mår bättre och presterar bättre, fler jobbtillfällen och det faktum att det är den logiska fortsättningen på arbetsbehovets utveckling i Sverige. Många som talar för en minskning av arbetstiden menar att det kommer att vara lika lätt att införa minskningen nu som det var under 1950-talet, 1960-talet och 1970-talet. Medan det är sant att det finns flera fördelar med att införa kortare arbetstid, kommer det sannolikt inte att vara en så smärtfri övergång som många föreställer sig.

Att det var så pass lätt att införa en arbetstidssänkning på 1970-talet berodde på att vi i Sverige då upplevde en mycket snabb produktivitetsökning, som inte finns idag. Denna ökning gjorde att arbetstagarna kunde gå med på att arbeta färre betalda timmar, eftersom de ändå fick mer i plånboken. Produktivitetsökningen fick också till följd att det var möjligt att höja skatterna kraftigt, från 20 % av BNP år 1950 till 50 % av BNP 1980. Denna skatteökning användes bland annat till att bygga ut välfärden, vilket alltså var möjligt trots sänkningen av arbetstiden, som annars skulle ha lett till mindre skatteintäkter. Slutligen ledde naturligtvis sänkningen av arbetstimmarna till ett behov av ny arbetskraft. På 1950-talet fanns en enorm, tidigare oanvänd arbetskraft i form av kvinnorna, som då gjorde sitt intåg på arbetsmarknaden. Idag finns inte något liknande. Alla dessa faktorer gör att blir svårt att genomföra en sådan övergång idag.Nackdelar med kortare arbetstider 1

Hälsofördelarna som en kortare arbetsdag skulle medföra hänger också helt på under vilka villkor arbetsgivaren genomför förkortningen. Att arbetstagarna ska bli mindre stressade förutsätter till exempel att nyanställningar görs. Om samma arbete förväntas genomföras av samma antal personer men på kortare tid, kommer förändringen endast att orsaka mer stress.

Maria Rydén, som är kommunalråd i Göteborg, menar att det skulle ha negativa effekter att införa en sextimmars arbetsdag inom vård, skola eller omsorg utan förändrad lön, eftersom det antingen kommer att leda till ”färre händer i välfärden” eller till att kostnaderna inom dessa sektorer ökar kraftigt.

Det finns således, som är fallet med alla politiska frågor, inte bara en sida av myntet. Innan en förändring av arbetstiden genomförs måste man ta hänsyn till både för- och nackdelar.