Obetald arbetstid?

Man kan diskutera frågan om vi ska ha sextimmars eller åttatimmars arbetsdag, men något som alla nog är överens om är att man ska få betalt för de timmar man faktiskt är på jobbet. Så är dock ofta inte fallet för en av Sveriges yrkesgrupper – konstnärerna.

År 2009 trädde ett avtal i kraft som kallas för MU-avtalet. Det tecknades mellan staten, Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare, och är ett ramavtal som styr den ersättning som konstnärer får när de medverkar i utställningar. Syftet är att konstnärerna ska få en skälig ersättning för den arbetstid de lägger ner på att delta i utställningen, och för att deras verk visas upp på utställningen.1280px-Moderna_museet,_2006

Enligt en undersökning som genomfördes i januari 2015, sex år efter att MU-avtalet trädde i kraft, uppger dock 74 procent av de tillfrågade konstnärerna (2351 stycken) att de inte har fått tillräckligt betalt i samband med att de har medverkat i konstutställningar. Man har kunnat se att den genomsnittliga ersättningen i Sverige för en konstnär som ställer ut sin konst är mellan 5 500 och 16 000 kronor, vilket enligt Konstnärernas riksorganisation visar att de bara får betalt ”för en bråkdel av sitt arbete”, och att konstnärerna själva finansierar en stor del av det som egentligen ska ingå i konstmuseernas och konstinstitutionernas offentliga uppdrag. Ett av de större konstmuseerna i Sverige som ger bland de lägsta ersättningarna är Moderna museet i Stockholm, som betalar i snitt 20 066 kronor till en konstnär för att ställa ut i museet. Konstnärsersättningarna står för endast 0,6 procent av museets totala verksamhetskostnader, trots att konstnärernas arbete är det som museet bygger sin verksamhet på. Ann-Sofi Noring, som är vice museichef på Moderna museet, är mycket medveten om detta, och försvarar sig med att en stor del av budgeten går till staten, som avgift för byggnaden som museet huseras i. Hon påpekar också att inköp av konst inte syns i siffrorna man har räknat fram 0,6 procent ifrån.

Om du vill stötta konstnärer i deras arbete är en av de bästa sakerna du kan göra att köpa ett av deras verk. På det sättet går pengarna direkt till konstnären, och du får ett vackert stycke konst som du kan dekorera ditt hem med. Om du letar efter en litografi av en särskild konstnär som du tycker om, hittar du den sannolikt på Galleristockholm.se.