Ta in konsulter och effektivisera för att frigöra tid

Ett av de bästa sätten att se till att kunna gå ner i arbetstid är att effektivisera verksamheten, bland annat genom att ta in konsulter. På de flesta arbetsplatser går väldigt mycket arbetstid bort i spill. Det utförs uppgifter som inte tillför något riktigt värde utan bara är en tidstjuv. Många arbetsuppgifter som är ”tillika” tenderar också att ta mycket arbetstid eftersom den som har dem på sitt bord inte är expert på dem. En typisk sådan fråga är förvaltning och ekonomi, där en konsult med en tydlig timkostnad ofta är det bästa alternativet.

Anlita konsulter

En konsult är rätt använd en bra investering både i fråga om tid och pengar. En konsult är specialiserad på en uppgift och kan lösa den på betydligt kortare tid än en anställd utan den kompetensen. Om ni till exempel äger en hyresfastighet, lägg ut er fastighetsförvaltning på entreprenad. Detta är en bra idé även för dig som sitter i styrelsen för en bostadsrättsförening. Rätt man på rätt plats bör gälla i alla delar av livet.

Rensa bort onödiga möten

Hur många möten har ni som egentligen inte behövs? Gå igenom er mötesstruktur och ställ in de som inte är direkta arbetsmöten. Det kommer frigöra mycket tid.

Satsa på samordning

Har du koll på vilka arbetsuppgifter som utförs? Genom att göra en kartläggning av det som görs under en arbetsdag går det att nyttja tiden mycket mer effektivt. Om du med strukturerade processer och samordning kan rensa bort icke värdeskapande aktiviteter kan du minska dina anställdas arbetstid istället för att de ska sitta på jobbet i onödan. Minskad arbetstid är ett oerhört effektivt vapen i din employer branding-strategi, när det är så få företag som erbjuder sex timmars arbetsdag kommer du verkligen sticka ut i kampen om arbetskraften.