Vad säger forskare om kortare arbetsdagar?

Att förkorta arbetsdagarna från åtta till sex timmar har varit en fråga som har varit på tapeten en längre period nu. I Sverige har arbetsdagarna legat på åtta timmar sedan 1920-talet, men nu funderar man alltså på att minska antalet timmar. Vad skulle då effekterna av detta bli? Förhoppningen bland de politiker som lagt fram förslaget är att det skulle bli färre sjukskrivningar och att personer som jobbar i sex timmar skulle jobba extra effektivt under den tid som de var på arbetet. Det har gjorts några undersökningar på det och i den här texten ska vi behandla vad forskarna egentligen säger om förkortade arbetsdagar.

Det krävs långtidsundersökningar

En av de forskare som varit aktiva med att undersöka hur vi skulle påverkas av kortare arbetsdagar är Göran Kecklund, docent vid Stressforskningsinstitutet i Stockholm. Han anser bland annat att kortare dagar skulle vara till nytta bara om man fick bibehålla sin lön. Om så inte skulle ske befarar han att människor bara skulle ta fler jobb och på så sätt istället arbeta längre dagar. Malmö testar kortare arbetsdagar 2017, detta eftersom man inspirerats av de goda resultat med lägre sjukfrånvaro man fick då personal på Svartedalens äldrecentrum i Göteborg fick gå ned i arbetstid och arbeta endast sex timmar.

En studie från 2007

Det finns dock en studie som gjordes 2007 av Arbetslivsinstitutet som inte visar några större skillnader mellan personer som hade kortare och längre arbetsdagar. Detta menar Göran Kecklund beror på att studien inte pågick tillräckligt länge. Om man ska kunna se tydliga resultat när man mäter människors hälsa bör en sådan studie pågå i fem till tio år, något som denna studie inte gjorde. Den gjorde dock att intresset för att införa kortare arbetsdagar minskade kraftigt. För att vi ska kunna få kortare arbetsdagar krävs det att goda resultat av detta uppvisas. Kanske kan det kommande projektet i Malmö påverka hur arbetsdagarna kommer att se ut i framtiden?