Senaste nyheterna!

Friår

Friår

Många har nog känt att de skulle behöva en längre paus ifrån jobbet ibland, som inte bara är semester, utan en tillräckligt lång paus för att kunna utvärdera sitt liv och fundera över om man vill fortsätta arbeta som man gör. En möjlighet till det fanns för inte så länge sedan i Sverige, och den kallades friår. Att ta ett […]

Läs mer ›
Har vi redan sex timmars arbetsdag?

Har vi redan sex timmars arbetsdag?

När vi säger att vi har åtta timmars arbetsdag menar vi vanligtvis att vi vistas på jobbet i åtta timmar. Mycket forskning tyder dock på att vi inte jobbar i åtta timmar, trots att vi är på jobbet. Faktum är att så mycket som två timmar av varje arbetsdag i snitt går åt till så kallat ”tomt” arbete, det vill […]

Läs mer ›
Obetald arbetstid?

Obetald arbetstid?

Man kan diskutera frågan om vi ska ha sextimmars eller åttatimmars arbetsdag, men något som alla nog är överens om är att man ska få betalt för de timmar man faktiskt är på jobbet. Så är dock ofta inte fallet för en av Sveriges yrkesgrupper – konstnärerna. År 2009 trädde ett avtal i kraft som kallas för MU-avtalet. Det tecknades […]

Läs mer ›
Gå ner i tid

Gå ner i tid

Att få vardagen att gå ihop kan vara ett rent pussel för flerbarnsfamiljer. Det är föräldramöten, hämtning och lämning vid skola, dagis och träningar, läxor och matlagning som ska hinnas med utanför föräldrarnas arbetstid. Sociologen Jörgen Larsson menar att det bästa sättet att minska stressen på fritiden är att minska antalet timmar man tillbringar på arbetsplatsen. Han har nämligen genomfört […]

Läs mer ›
Arbetstidens historiska utveckling

Arbetstidens historiska utveckling

För att sätta den nuvarande frågan om en ändring från 8 timmars arbetsdag (40 timmars arbetsvecka) till 6 timmars arbetsdag (30 timmars arbetsvecka) i perspektiv, kan man ta en titt på hur arbetstidsförhållandena har sett ut förr i tiden. Diskussionen om att lagstifta arbetstiden i Sverige kan sägas ha börjat med en bok som hette Normalarbetsdagen i dess historiska utveckling. […]

Läs mer ›
Nackdelar med kortare arbetstider

Nackdelar med kortare arbetstider

Det finns många argument för kortare arbetstider, till exempel personal som mår bättre och presterar bättre, fler jobbtillfällen och det faktum att det är den logiska fortsättningen på arbetsbehovets utveckling i Sverige. Många som talar för en minskning av arbetstiden menar att det kommer att vara lika lätt att införa minskningen nu som det var under 1950-talet, 1960-talet och 1970-talet. […]

Läs mer ›
Fördelar med kortare arbetstid

Fördelar med kortare arbetstid

I det läge som Sverige och Europa befinner sig nu, med hög arbetslöshet och en ekonomisk kris, borde alla lösningar som leder till fler arbeten vara välkomna, särskilt med tanke på hur viktig jobbfrågan var för politikerna i det senaste valet. Därför kan det tyckas konstigt att man inte direkt har antagit förslaget om kortare arbetsdag, från 8 timmar till […]

Läs mer ›
zenko